tekst tekst tekst tekst

Pakiet SUPER HD

SUPER HD – zawiera 205 kanałów w tym 108 w najwyższej jakości HD. Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia swojego pakietu o wybrane pakiety tematyczne oraz premium.
super1 (184 kB)
multi2 (156 kB)
multi3 (95 kB)
dot-gray (0 kB)Programy gwarantowane zgodnie z definicją w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług.
Włączenie i wyłączenie programu niegwarantowanego nie jest zmianą Umowy Abonenckiej i nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Abonenta