tekst tekst tekst tekst
17 (114 kB)

Szanowny Abonencie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty specjalnej dla Stałych Abonentów, w ramach której udzielamy dodatkowego rabatu 5% od abonamentów przy płatności za cały rok 2018 z góry.

Poniżej skrócone zasady oferty:

1. Oferta obowiązuje do 31.01.2018 r.; do tego dnia powinna zostać dokonana przedpłata.

2. Kwotę przedpłaty ustala się jako suma kwot abonamentów za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. pomniejszoną o 5% tej sumy.

3. O kwotę rabatu pomniejszony zostaje abonament za miesiąc styczeń 2018 r., do faktury za styczeń 2018 r. zostanie wystawiona stosowana korekt.

4. W przypadku dokonywania przedpłaty w kasie Operatora, kwota przedpłaty i rabat zostaną ustalone w miarę możliwości "na poczekaniu".

5. W przypadku dokonywania przedpłaty przelewem zalecamy wcześniejszy kontakt pod adresem kasa@mmj.pl w celu ustalenia wysokości przedpłaty, a następnie, po dokonaniu przedpłaty, prosimy o powiadomienie Operatora o tym fakcie pod adresem kasa@mmj.pl, celem naliczenia rabatu i wystawienia korekty.

6. W przypadku zmniejszenia kwoty abonamentu w kolejnych miesiącach (zmiana warunków Umowy) Operator zastrzega możliwość proporcjonalnego obniżenia udzielonego rabatu.

7. Skorzystanie w oferty specjalnej jest dobrowolne. Wszystkie spory wynikłe z jej tytułu będą rozstrzygane polubownie.