tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

  PHU MMJ Marcin Janos informuje, że z dniem 01.08.2012r. uruchomił projekt:
„KOMPUTER I INTERNET W KAŻDYM DOMU”

Cel:
Celem projektu jest minimalizacja tak zwanego wykluczenia cyfrowego wśród osób mniej zamożnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wsparcie nowoczesnej edukacja dzieci i młodzieży.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest głównie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, studentów, osób starszych i mniej zamożnych, dla których zakup komputera to znaczny wydatek. Z projektu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Siemianowic Śl. zamieszkali w zasięgu sieci światłowodowej lub radiowej MMJ.

Korzyści:
Osoba korzystająca z projektu otrzymuje w BEZPŁATNĄ dzierżawę w pełni wyposażony markowy zestaw komputerowy z monitorem. Po okresie dzierżawy, w zależności od zakupionej taryfy internetowej trwającym od 12 do 48 miesięcy, beneficjent projektu będzie mógł za symboliczną opłatą 1zł wykupić dzierżawiony zestaw komputerowy na własność. W ramach projektu uczestnikowi przyznawany jest również rabat w wysokości 221zł od instalacji i aktywacji łącza internetowego sieci MMJ.

Warunki:
Osoba chcąca skorzystać z projektu winna powiadomić o tym fakcie PHU MMJ w chwili złożenia zamówienia usługi stałego dostępu do Internetu. Z beneficjentem projektu PHU MMJ zawiera umowę na czas nieokreślony. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnik projektu nie jest związany umową terminową i w razie zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych może zrezygnować z jego uczestnictwa w każdej chwili bez żadnych finansowych konsekwencji za przedterminowe zerwanie umowy.

Kto może skorzystać z niniejszego projektu?
Choć projekt skierowany jest zwłaszcza do osób mniej zamożnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodziców dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów to PHU MMJ nie ogranicza tylko do tej grupy beneficjentów niniejszego projektu i mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy Siemianowic Ślaskich zamieszkali w zasięgu sieci światłowodowej lub radiowej MMJ, którzy za pośrednictwem tego zestawu będą korzystać z usługi dostępu do sieci Internet oferowanej przez MMJ.

Czy uczestnik projektu ponosi jakieś koszty dostarczonego przez PHU MMJ zestawu komputerowego?
Nie, cały zestaw komputerowy jest udostępniany beneficjentom projektu całkowicie nieodpłatnie, MMJ finansuje również pierwsze dostarczenie zestawu komputerowego do domu wraz z jego uruchomieniem. Po stronie beneficjenta projektu są jedynie koszty instalacji i aktywacji łącza sieci MMJ, które zostały dla potrzeb projektu obniżone z 320zł do 99zł (Internet świadczony drogą przewodową) oraz miesięczne koszty abonamentowe za korzystanie z usługi stałego dostępu do sieci Internet.

Z jakich taryf dostępu do Internetu może skorzystać uczestnik projektu?
Uczestnik projektu może skorzystać z jednej z poniższych taryf:

Plan taryfowy: Nowa
XXS
Nowa
XS
Nowa
S
Nowa
M
Nowa
L
Nowa
L+
Maksymalna prędkość
pobierania danych w Mb/s
1
2
5
10
20
35
Maksymalna prędkość
wysyłania danych w Mb/s
0,125
0,25
0,5
1
2
3,5
Limit pobierania danych brak brak brak brak brak brak
Cena brutto: 40,00zł 55,00zł 65,00zł 75,00zł 90,00zł 105,00zł

Jak długo mogę bezpłatnie korzystać z zestawu komputerowego?
Zestaw komputerowy jest udostępniany beneficjentom niniejszego programu na czas nieokreślony – można powiedzieć, że na zawsze. Co ważne, to po upływie określonego czasu bezpłatnej dzierżawy uczestnik projektu będzie mógł za symboliczną opłatą 1zł wykupić dzierżawiony zestaw komputerowy na własność. Czas, po jakim uczestnik projektu będzie mógł zostać właścicielem dzierżawionego zestawu zależny jest od tego, z jakiej taryfy dostępu do internetu korzysta uczestnik projektu i wynosi on odpowiednio:

 • 12 miesięcy dla taryfy Nowa L+,
 • 18 miesięcy dla taryfy Nowa L,
 • 24 miesiące dla taryfy Nowa M,
 • 30 miesięcy dla taryfy Nowa S,
 • 36 miesięcy dla taryfy Nowa XS,
 • 48 miesięcy dla taryfy Nowa XXS.

Czy konieczne jest zawarcie umowy na Internet czas określony, tzw. „lojalki”?
Nie, PHU MMJ zawiera z uczestnikiem projektu umowę na świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na czas nieokreślony. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnik projektu nie jest związany umową terminową i w razie zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych może zrezygnować z jego uczestnictwa w każdej chwili bez żadnych finansowych konsekwencji za przedterminowe zerwanie umowy.

Jakie są parametry zestawów komputerowych?
W skład zestawu komputerowego dzierżawionego beneficjentom niniejszego projektu wchodzą:

 • komputer,
 • monitor 17”,
 • klawiatura, mysz, okablowanie.

Parametry techniczne komputera:

 • Procesor: Intel Pentium 4 3,0 GHz,
 • Pamięć: DDR2 1GB,
 • Dysk twardy: 80GB SATA
 • Napęd: DVD
 • karta graficzna: Intel 128MB,
 • kara sieciowa 10/100/1000Mb
 • wyjścia: USB 2.0, LPT, PS-232, SATA, mikrofonowe, słuchawkowe
 • wolny port PCI 2.2 oraz PCIExpress
UWAGA: Poszczególne egzemplarze mogą posiadać niewielkie różnice techniczne z uwagi na fakt, że zestawy komputerowe dzierżawione beneficjentom niniejszego projektu pochodzą z rynku wtórnego, przez co nie możemy zagwarantować sobie stałości dostaw poszczególnych podzespołów. Parametry techniczne dzierżawionego zestawu komputerowego każdorazowo są szczegółowo wskazane w umowie dzierżawy. Beneficjent programu ma możliwość wyboru konkretnego zestawu komputerowego w biurze MMJ.

Czy jest możliwość rozbudowy zestawu komputerowego?
Tak, dla bardzo wymagających osób przygotowaliśmy możliwość rozbudowy oferowanych zestawów komputerowych:

 • zwiększenie pamięci z DDR2 1GB na DDR2 2GB – 45zł,
 • zwiększenie pamięci z DDR2 1GB na DDR2 3GB – 90zł,
 • montaż karty graficznej GeForce 210 1024MB DDR3/64bit DVI/HDMI – 130zł,
 • wymiana monitora z 17” na 19” - 70zł,
 • Windows XP Pro SP3 PL – 100zł,
 • Windows 7 Home premiom PL – 150zł.
Rozbudowy te nie są jednak finansowane z niniejszego projektu, dlatego dzierżawca zestawu komputerowego zakupuje te elementy na swój koszt.

Czy poniosę koszty naprawy jeśli w okresie dzierżawy komputer się zepsuje?
Wszystkie elementy zestawu komputerowego przez cały okres dzierżawy są objęte gwarancją. W przypadku uszkodzenia komputera w wyniku normalnej jego eksploatacji - bez winy jego użytkownika, komputer zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny. W przypadku uszkodzenia zestawu komputerowego lub jego składnika w okresie dzierżawy osoba korzystająca z programu zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić MMJ o tym fakcie. Po stronie beneficjenta programu leży jedynie dostarczenie zestawu komputerowego lub jego uszkodzonego składnika do biura MMJ. Na życzenie beneficjenta możliwa jest diagnoza zestawu komputerowego w jego domu, przy czym jest to usługa serwisowa płatna, podobnie jak odbiór i dowóz zestawu komputerowego po naprawie z/do domu beneficjenta.

Co się stanie jeśli nie będzie mnie stać na ponoszenie miesięcznej opłaty abonamentowej?
Rozumiemy, że czasem przychodzą trudne okresy w życiu i może się okazać, że nie będzie uczestnika stać na ponoszenie opłat za świadczoną usługę przez PHU MMJ usługę dostępu do sieci Internet. Wówczas uczestnik projektu winien zwrócić do PHU MMJ dzierżawiony zestaw komputerowy (o ile nie został on jeszcze wykupiony na własność) i rozwiązać umowę na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet. Nie poniesie jednak z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Do kiedy można skorzystać z niniejszego projektu?
Na potrzeby niniejszego projektu MMJ przeznaczyło środki pozwalające na sfinansowanie 50 zestawów komputerowych. Projekt ten będzie więc dostępny do momentu wydania wszystkich zestawów komputerowych, a o ich przyznaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. MMJ zastrzega sobie jednak możliwość wcześniejszego zakończenia projektu, z drugiej jednak strony nie wyklucza zwiększenia środków przeznaczonych na jego realizację, a tym samym zwiększenia liczby zestawów komputerowych.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach niniejszego projektu proszone są o kontakt z PHU MMJ:

 • osobisty w siedzibie firmy: Siemianowice Śląskie, pl. Bohaterów Września 2;
 • telefoniczny pod nr: 32 750 2000;
 • poprzez wysłanie zgłoszenia SMS na numer 507-607-460 o treści "KOMPUTER".