tekst tekst tekst tekst

Archiwum wskaźników jakości usług

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2018 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,25 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,35%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2017 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,12 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,4 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,33%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2017 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,15 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,3%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2016 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,17 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,25%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2016 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,12 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,2godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,35 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,25%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2015 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,12 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,2godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,35 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,1%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2015 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,17 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,4 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,2%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2014 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,15 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,26godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,4 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,2%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2014 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,13 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,3godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,35 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,1%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2013 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,1godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,31 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,1%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2013 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 3,8godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,09%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2012 r:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,33 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,09%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2012 r:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,09 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 4,2godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,31 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,04%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2011 r.

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,17 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 3,6godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,29 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,07%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2011 r.

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,14 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,41 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,06%;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2010 r.

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,26 m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia: 7godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,75 m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,04%;